Wady wzroku a prawo jazdy – ograniczenia dla kierowców

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co obejmują badania lekarskie dla kierowców?
 • Jak wygląda badanie wzroku dla kierowców?
 • Jakie są ograniczenia dla kierowców z wadami wzroku?

OKULARY, SOCZEWKI A JAZDA SAMOCHODEM

Przepisy związane z wadami wzroku 

Noszenie okularów lub soczewek kontaktowych nie wyklucza możliwości uzyskania prawa jazdy. Jednak informacja o wadzie wzroku pojawi się na Twoim dokumencie, a Ty będziesz musiał przestrzegać określonych ograniczeń. W tym artykule wyjaśnimy, jakie badania przechodzą kandydaci na kierowców oraz jakie przepisy dotyczą osób z wadami wzroku.

Co obejmują badania lekarskie dla kierowców?

Każdy kandydat na kierowcę musi przejść badanie lekarskie, podczas którego lekarz ocenia, czy nie istnieją przeciwwskazania do prowadzenia pojazdu. Jest to kluczowy wymóg przed uzyskaniem prawa jazdy.

Standardowo koszt takiego badania wynosi 200 zł, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze, czy powtórne badanie.
Badanie lekarskie polega na ocenie stanu zdrowia pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa na drodze. 

Obejmuje ono m.in. ocenę:

 • wzroku,
 • słuchu,
 • układu ruchu,
 • układu sercowo-naczyniowego i oddechowego,
 • układu nerwowego,
 • cukrzycy,
 • stanu psychicznego,
 • uzależnienia od alkoholu i innych substancji.

 

Szkoła jazdy WEGA

Jeśli lekarz nie zauważy żadnych problemów, badanie zostanie zaliczone. W przypadku stwierdzenia odchyleń specjalista może skierować Cię na dodatkowe badania lub konsultację z innym specjalistą.

KONSULTACJA MEDYCZNA PRZED KURSEM NA PRAWO JAZDY 

Jak wygląda badanie wzroku dla kierowców?

Badanie wzroku dla kierowców polega na sprawdzeniu ostrości wzroku przy użyciu tablicy Snellena, z której musisz odczytać litery i cyfry w różnych rozmiarach. Lekarz oceni również pole widzenia, czyli zdolność patrzenia na boki, a także ruchy oczu, aby wykryć ewentualne zaburzenia, takie jak zez.

Warunki zaliczenia badania wzroku

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • obuoczna ostrość wzroku nie mniejsza niż 0,5 po korekcji,
 • pole widzenia w poziomie co najmniej 120° (minimum 50° na lewo i prawo oraz 20° w górę i w dół).

Osoby ubiegające się o inne kategorie mogą być dodatkowo badane pod kątem rozpoznawania barw, widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

NOSISZ OKULARY? TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

Jakie są ograniczenia dla kierowców z wadami wzroku?

Badanie lekarskie mające na celu sprawdzenie wzroku kierowcy zwykle nie stanowi problemu dla osób z wadami wzroku, choć narzuca pewne ograniczenia. Przede wszystkim kierowcy ze stwierdzonymi wadami otrzymują prawo jazdy na krótszy okres, maksymalnie na 10 lat, a w przypadku poważniejszych wad nawet na 5 lat. Dokument musi być po tym czasie odnowiony.
Informacje o wadzie wzroku umieszcza się w dokumentacji medycznej oraz na prawie jazdy, korzystając z kodów ograniczeń:

 • wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte,
 • światła włączone zgodnie z przepisami (światła dzienne przy dobrej widoczności lub światła mijania, gdy jest ona ograniczona),
 • a także, że jesteśmy gotowi do jazdy – w tym celu warto obrócić głowę w lewo i prawo, pokazując egzaminatorowi, że jesteśmy przygotowani i świadomi sytuacji)

Jeśli masz w prawie jazdy kod 01.01 (okulary), ale jeździsz w soczewkach, możesz otrzymać mandat w wysokości 1500 zł za nieprzestrzeganie oznaczonych warunków. Kod 01.06 pozwala na zamienne korzystanie z okularów i soczewek.

Inne ograniczenia dla kierowców z wadami wzroku

W przypadku poważniejszych wad wzroku wymagane są odpowiednie ograniczenia. W przypadku daltonizmu (trudności w rozpoznawaniu kolorów) nie ma przeciwwskazań do uzyskania prawa jazdy kategorii A lub B. Jednak kierowcy zawodowi muszą wykazać, że prawidłowo rozpoznają kolory na lampie Wilczka.

Osoby widzące na jedno oko również mogą otrzymać prawo jazdy, jeśli spełniają dwa warunki:

 • ostrość i pole widzenia oka są w granicach przewidzianych dla widzenia obuocznego,
 • od momentu utraty wzroku w jednym oku minęło co najmniej 6 miesięcy.

Wada wzroku = skrócona ważność prawa jazdy 

Badanie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców. W jego skład wchodzi kontrola narządów wzroku, słuchu oraz układu ruchu. W przypadku stwierdzenia wad wzroku, prawo jazdy jest wydawane na krótszy okres, a odpowiednie kody ograniczeń zostają umieszczone w dokumencie.

Najczęściej zadawane pytania przez naszych kursantów

Czy przez wadę wzroku można nie dostać prawa jazdy?

Tak, ale tylko wtedy, gdy ignorujesz swoje wady wzroku i nie stosujesz zaleconej korekcji.

Czy można prowadzić samochód w okularach i soczewkach zamiennie?

Tak, ale tylko jeśli masz kod 01.06 na swoim prawie jazdy.

Kiedy kierowcy muszą powtarzać badania lekarskie?

Kierowcy ,,niezawodowi" muszą ponownie przejść badanie przed każdą wymianą prawa jazdy. Kierowcy zawodowi przechodzą je co 5 lat lub co 30 miesięcy po 60. roku życia.

SZKOŁA JAZDY WEGA

Zapraszamy do zapisów na kurs prawa jazdy