Nowy Rok i nowe przepisy w egzaminach na prawo jazdy 2024

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie zmiany w egzaminach zostały wprowadzone w 2024 roku?
 • Na czym polega nowelizacja przepisów związana z motocyklami?
 • Czy na egzamin prawa jazdy trzeba wziąć ze sobą dowód?

PRAWO JAZDY PRZEPISY

Nowy Rok i nowe przepisy w egzaminach na prawo jazdy 2024

Rok 2024 przynosi istotne nowelizacje w regulacjach egzaminów na prawo jazdy, które stawiają przed przyszłymi kierowcami nie tylko nowe wymagania, ale i udogodnienia.

Aby pomyślnie przejść szkolenie i zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdem, kluczowe będzie zrozumienie i dostosowanie się do wspomnianych zmian. Nasz przewodnik to komplet informacji o nadchodzących nowościach w procedurach egzaminacyjnych, dzięki któremu będziesz mógł przystąpić do egzaminu bez stresu, bo nie sposób się denerwować, jeśli masz wiedzę i wiesz, jak ją wykorzystać w praktyce. No to ruszamy!

 

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy 2024: KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD

Zmiana #1

Przeglądanie nagrań z egzaminu praktycznego

Zgodnie z nową praktyką WORDy będą musiały wyznaczyć miejsca do przeglądania nagrań z egzaminów praktycznych. To znacząca zmiana, która wpływa na proces weryfikacji i analizy przebiegu egzaminu przez zdających. Do tej pory placówki egzaminacyjne były zobligowane jedynie do przechowywania filmów z egzaminów oraz zabezpieczeniem ich przed osobami nieuprawnionymi.

 

 

Zmiana #2 - Potwierdzanie tożsamości przez zdającego

Od teraz możliwe będzie potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel. To krok w kierunku uproszczenia formalności i skrócenia czasu potrzebnego na wstępne procedury egzaminacyjne. Jeśli zapomnisz dowodu na egzamin - nie będziesz musiał wracać po niego w pocie czoła do domu - wystarczy, że zabierzesz ze sobą smartfona i możesz zdawać bez żadnych problemów. Odetchnęliście z ulgą?

Zmiana #3

Kontynuacja egzaminu praktycznego mimo błędów

Egzaminatorzy nie będą przerywać egzaminu po każdym błędzie, chyba że na drodze dojdzie do sytuacji, w której zagrożone będzie bezpieczeństwo na drodze. Pozwoli to zdającym na pełny przejazd i spróbowanie swoich sił we wszystkich elementach egzaminu, nawet po popełnieniu błędu, który okaże się deklasujący i przesądzi o wyniku negatywnym.

Zmiana #4 - Elektroniczna komunikacja z WORD-ami

Wprowadzenie elektronicznych form komunikacji z WORD-ami to jeden z kluczowych elementów nowych regulacji egzaminacyjnych.
Od stycznia 2024 roku, kandydaci na kierowców zyskują możliwość szybkiego i wygodnego przesyłania dokumentów potrzebnych do przystąpienia do egzaminu.
Zmiany te mają na celu przyspieszenie procesu rejestracji i zmniejszenie biurokracji, co jest korzystne zarówno dla zdających, jak i pracowników ośrodków.

Informowanie o profilu kandydata: Przed przystąpieniem do egzaminu, osoba egzaminowana będzie musiała poinformować ośrodek egzaminujący o numerze identyfikującym swój profil kierowcy, co oczywiście dzieje się elektronicznie za pomocą rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez MORD Kraków. PKK można wysłać też jako dokument elektroniczny, z tym że w tej formie musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym kandydata na kierowcę.

 

W myśl nowych zmian pozostałe dokumenty takie jak dowód uiszczenia opłaty za egzamin, wnioski o przeprowadzenie egzaminu oraz oświadczenia (np. potwierdzona kopia karty szkolenia) także mogą być teraz przesyłane drogą elektroniczną.

ZMIANY W EGZAMINIE TEORETYCZNYM 2024

Zmiana #1 Test Percepcji Zagrożeń

Test percepcji zagrożeń, choć jeszcze nie wprowadzony, może wkrótce stać się istotnym elementem egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które zyskało uznanie w wielu krajach ze względu na swoje znaczące korzyści w kształtowaniu świadomych i bezpiecznych zachowań na drodze.

Czym jest test percepcji zagrożeń?

Test percepcji zagrożeń to metoda oceny zdolności kandydatów do szybkiego rozpoznawania i reagowania na potencjalne zagrożenia na drodze. Jest to zwykle seria krótkich filmów lub animacji, które przedstawiają różne scenariusze drogowe, w których zdający musi szybko zidentyfikować i odpowiedzieć na zmieniające się warunki.

Zmiana #2 - Udogodnienia dla osób z dysleksją

Egzamin teoretyczny zostanie dostosowany do potrzeb osób z trwałymi lub okresowymi trudnościami w komunikowaniu się, w szczególności osób z dysleksją. Te zmiany są wprowadzane, aby zapewnić równe szanse wszystkim kandydatom i umożliwić sprawiedliwe ocenianie ich umiejętności i wiedzy.

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

 • Czas na czytanie pytań: Czas na czytanie pytań z części podstawowej zostanie wydłużony do 40 sekund z obecnych 20 sekund, co pozwoli na dokładniejsze zrozumienie treści pytania.
 • Czas na udzielenie odpowiedzi: Czas na udzielenie odpowiedzi zostanie wydłużony do 15 sekund, dając zdającym więcej czasu na przemyślenie i wybór odpowiedzi.
 • Czas na pytania specjalistyczne: Pytania i odpowiedzi z części specjalistycznej testu będą miały wydłużony czas – 75 sekund zamiast standardowych 50.
 • Co więcej, osoby z dysleksją mogą liczyć także na wsparcie egzaminatora:
  Osoby z dysleksją, które przedłożą stosowne dokumenty w WORD, będą mogły skorzystać z pomocy egzaminatora w zakresie czytania pytań i odpowiedzi na teście. To ważne wsparcie, które pozwoli na lepsze zrozumienie treści i zapobiegnie nieporozumieniom wynikającym z trudności z czytaniem.

ZMIANY W EGZAMINIE TEORETYCZNYM 2024

 

Zmiana #1 

Nowe wytyczne na placu manewrowym

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzane są nowe, bardziej rygorystyczne przepisy podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego na placu manewrowym. Zmiany te mają na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa oraz jakości kształcenia kierowców.

 

 

Co się zmienia?

Oto najważniejsze aspekty nowych wytycznych

Wykonanie manewrów na placu manewrowym

 • Dokładność jazdy: Egzamin będzie bardziej rygorystycznie oceniał zdolność kandydata do precyzyjnego manewrowania pojazdem. Obejmować to będzie między innymi przestrzeganie zewnętrznych krawędzi stanowisk wyznaczonych na placu manewrowym.
 • Ocena błędów: Błędy takie jak przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk, najechanie na pachołek lub tyczkę, czy dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania będą skutkować negatywnym wynikiem egzaminu.

Przeprowadzenie części praktycznej w ruchu drogowym

 • Warunki przerwania egzaminu: Egzamin nie będzie kontynuowany w ruchu drogowym, jeżeli na etapie placu manewrowego zostaną stwierdzone poważne błędy, takie jak dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, czy niekontrolowane ruszenie pojazdem w niewłaściwym kierunku.
 • Zaostrzone kryteria oceny: Podwyższenie kryteriów oceny na placu manewrowym ma na celu lepsze przygotowanie kandydatów do bezpiecznego poruszania się w rzeczywistym ruchu drogowym.
Szkoła jazdy WEGA

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Zmiana #2

Badanie na obecność alkoholu i substancji odurzających

W przypadku odmowy poddania się badaniu egzamin zostanie przerwany. To zabezpieczenie ma na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla zdającego, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Zmiana #3

Korzystanie z udogodnień w pojeździe

Najnowsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących egzaminu na prawo jazdy obejmują także zasady korzystania z udogodnień w pojeździe. Chociaż nowoczesne technologie znacznie ułatwiają prowadzenie pojazdu, ważne jest, aby zdający potrafił wykazać swoje umiejętności bez nadmiernego polegania na pomocy elektronicznej.

Co mówią przepisy?

 • Wykorzystanie fabrycznych udogodnień: Zdający mogą korzystać z udogodnień, które są standardowym wyposażeniem pojazdu. Obejmuje to na przykład asystenta pasa ruchu, systemy wspomagające hamowanie czy kontrole trakcji.
 • Zakaz nadużywania technologii: Przepisy precyzują, że zdający nie może polegać na urządzeniach, które wykonują za niego istotne czynności kierowania pojazdem. Oznacza to, że korzystanie z asystentów parkowania, które automatycznie wykonują manewr parkowania, nie będzie dozwolone i może skutkować negatywnym wynikiem egzaminu.

 

Zmiana #4

Specyficzne zmiany dla motocyklistów

Zmiany dotyczące egzaminu na kategorię A (motocykle) skupiają się nie tylko na umiejętnościach kierowania pojazdem, ale również na prawidłowym wykorzystaniu stroju ochronnego oraz zmianach w sposobie przeprowadzania egzaminu.

 

 

Jakie to zmiany?

 • Wykorzystanie stroju: Nieprawidłowe wykorzystanie stroju ochronnego, które może wpływać na bezpieczeństwo jazdy, będzie skutkować negatywnym wynikiem egzaminu. To oznacza, że motocykliści muszą odpowiednio używać kasków, rękawic, kurtki i innych elementów odzieży ochronnej.
 • Zmiana w prowadzeniu egzaminu: Egzaminator nie będzie już bezpośrednio towarzyszyć motocykliście podczas egzaminu w ruchu miejskim. Zamiast tego, może obserwować zdającego z innego pojazdu lub z wykorzystaniem systemów monitorujących. Ta zmiana ma na celu lepsze ocenianie umiejętności kierowania motocyklem w realnych warunkach ruchu.

 

Jak przygotować i przystosować się do zmian w zdawaniu egzaminu na prawo jazdy w 2024 roku?

Praktyka, adaptacja i rozumienie - to klucze do sukcesu. Korzystaj z dostępnych materiałów edukacyjnych, skonsultuj się z instruktorami i jeśli uważasz, że to słuszne - korzystaj z dodatkowych jazd doszkalających. Zrozumienie zmian i odpowiednie przygotowanie to najlepszy sposób na zdanie egzaminu na prawo jazdy w nowych realiach 2024 roku.

Nasi kursanci pytają o:

Czy mogę używać asystenta parkowania podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy?

Zgodnie z nowymi przepisami, nie możesz polegać na asystentach parkowania, które wykonują manewr parkowania za Ciebie. Wykorzystanie takiej technologii może skutkować negatywnym wynikiem egzaminu. Ważne jest, aby wykazać się samodzielnością i umiejętnością ręcznego parkowania.

Jakie są nowe wytyczne dla placu manewrowego?

Od 2024 roku egzamin na placu manewrowym będzie oceniany bardziej rygorystycznie. Wprowadzono wytyczne takie jak konieczność unikania przejeżdżania przez linie wyznaczające stanowiska, unikanie najechania na pachołek oraz dokładne wykonanie zadań. W przypadku poważnych błędów egzamin nie będzie kontynuowany.

Jak będą wyglądać zmiany dla motocyklistów zdających na kategorię A?

Motocykliści muszą teraz stosować się do szczegółowych wytycznych dotyczących stroju ochronnego oraz przygotować się na zmieniony sposób przeprowadzania egzaminu. Egzaminator może obserwować zdającego z innego pojazdu, co wymaga większej samodzielności i odpowiedzialności od kandydata.

Czy test percepcji zagrożeń zostanie wprowadzony do egzaminu teoretycznego?

Test percepcji zagrożeń jest rozważany jako potencjalny element egzaminu teoretycznego, mający na celu zwiększenie świadomości zagrożeń i szybkości reakcji. Choć nie został jeszcze wprowadzony, warto śledzić informacje, gdyż może on stać się częścią egzaminu w niedalekiej przyszłości.

Co to znaczy, że mogę potwierdzić tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel?

Od 2024 roku zdający mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości przy użyciu aplikacji mObywatel. Oznacza to, że np. w przypadku zapominalstwa zdającego o tradycyjnych dokumentach tożsamości, można użyć aplikacji jako alternatywny środek weryfikacji. Jest to krok w kierunku uproszczenia procedur i skrócenia czasu przygotowania do egzaminu.

SZKOŁA JAZDY WEGA

Chcesz nauczyć się jeździć, nie tylko zdać egzamin?