Najdziwniejsze przepisy w polskim kodeksie drogowym

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy można utracić prawo jazdy za pływanie po alkoholu?
  • Czy zawsze musimy trzymać obie ręce na kierowcy podczas kontroli?
  • Jaka jest zalecana minimalna prędkość na autostradzie?

ZADZIWIAJĄCE REGULACJE W KODEKSIE DROGOWYM

Prawnicza abstrakcja czy konieczność?

Polski kodeks drogowy jest zbiorem zasad, których znajomość i przestrzeganie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i to przez wszystkich uczestników ruchu drogowego - zarówno kandydatów, jak i zawodowych kierowców. Jednak wśród wielu paragrafów można znaleźć przepisy, które mogą wydawać się dziwne, niezrozumiałe, a czasem wręcz absurdalne. Właśnie dlatego nasi instruktorzy postanowili przyjrzeć się kilku z nich i spróbować „zdroworozsądkowo” przeanalizować ich cel i zastosowanie. Zapraszamy do lektury!

Przewrotne prawo drogowe

1. Obowiązek trzymania obu rąk na kierownicy

To fakt, że pewne sytuacje wymagają od kierowcy większej uwagi i skupienia - np. podczas kontroli policyjnej. Od 7 listopada 2019 roku, kierowca, który nie trzyma obu rąk na kierownicy podczas takiej kontroli, naraża się na mandat do 500 zł. Cel tego przepisu jest jasny – zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy poprzez eliminację nieprzewidzianych zachowań kierowcy. Chociaż na pierwszy rzut oka takie rozporządzenie może się wydawać zbyt restrykcyjne, to jego zastosowanie ma sens w kontekście zapewnienia bezpiecznej interakcji między kierowcą a policją.

2. Postój policji w miejscach niedozwolonych

Zmiana z końca 2019 roku zniosła obowiązek włączania sygnałów świetlnych przez funkcjonariuszy podczas kontroli w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Z jednej strony wpłynęło to na poprawę efektywności działań kontrolnych, z drugiej natomiast – zaskakuje kierowców nieoczekiwanym pojawieniem się policji. Oczywiście, wśród kierowców kontrowersje wzbudza możliwość, że funkcjonariusze mogą „wyskoczyć z krzaków”, jednak jest to element strategii, która ma na celu zwiększenie dyscypliny wśród uczestników ruchu drogowego.

3. Utrata prawa jazdy za pływanie po alkoholu

To, że przepisy drogowe dotyczą także użytkowników wód, może zaskakiwać. Za kierowanie pojazdem wodnym pod wpływem alkoholu grożą podobne konsekwencje jak na lądzie, włącznie z utratą prawa jazdy. Jest to przepis mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko na drogach, ale i na akwenach, gdzie nieodpowiedzialne zachowanie może mieć tragiczne skutki.

4. Definicja skrzyżowania drogi publicznej z drogą wewnętrzną

W polskim prawie, przejście przez skrzyżowanie drogi publicznej z drogą wewnętrzną nie dezaktualizuje obowiązującego ograniczenia prędkości. Może to prowadzić do sytuacji, w której kierowcy jeżdżący ,,z pamięci” narażają się na mandaty. W świetle przepisów okazuje się jednak, że dokładna znajomość przepisów jest kluczowa, a interpretacja „z pamięci” może być kosztowna.

CZY MOŻNA JECHAĆ ZA WOLNO NA AUTOSTRADZIE?

5.Minimalna zalecana prędkość na autostradzie

Chociaż wielu kierowców uważa, że istnieje minimalna dopuszczalna prędkość na autostradzie, to kodeks drogowy jedynie zaleca, by pojazdy poruszające się po autostradzie były zdolne do rozwinięcia prędkości co najmniej 40 km/h. To interesujący przykład na to, jak łatwo można błędnie interpretować przepisy, co może wprowadzać kierowców w błąd.

6. Obowiązek noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym

Ten przepis, choć wydaje się logiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa, pozostawia wiele miejsca na… interpretację. Brak sprecyzowania, co dokładnie kwalifikuje się jako element odblaskowy i gdzie dokładnie powinien być umieszczony, może prowadzić do niejednoznacznych sytuacji na drodze.

7. Mandat za jazdę w soczewkach kontaktowych

Jeden z bardziej zaskakujących przepisów dotyczy sankcji za kierowanie pojazdem w soczewkach kontaktowych, gdy w prawie jazdy zaznaczono konieczność używania okularów. Jest to przypadek, który doskonale ilustruje, jak drobny szczegół może wpłynąć na legalność kierowania pojazdem.

8. Zakaz postoju dłużej niż minutę z odpalonym silnikiem

Wprowadzenie limitu czasowego na postój z włączonym silnikiem ma na celu ograniczenie emisji spalin i hałasu, jednak w praktyce może wprowadzać to wielu kierowców w błąd, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy kierowcy przygotowują pojazd do jazdy. Jest to przykład przepisu, który, choć w teorii ma sens, to w praktyce może budzić wątpliwości.

9. Zakaz parkowania po lewej stronie jezdni

Regulacja dotycząca parkowania wyłącznie po prawej stronie jezdni, z wyjątkiem dróg jednokierunkowych, ma na celu zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu.

10. Ograniczenie prędkości dla motocyklistów przewożących dzieci
Ograniczenie prędkości do 40 km/h dla motocyklistów przewożących dzieci do 7. roku życia ma służyć ich bezpieczeństwu. Mimo dobrych intencji, w praktyce może to być niebezpieczne na szybkich drogach, co pokazuje, że każdy przepis warto analizować w kontekście realnych warunków drogowych.

MASZ PYTANIA? SZKOŁA JAZDY WEGA CZEKA!

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach ruchu drogowego?

Kodeks drogowy, mimo swojej złożoności, ma na celu zapewnienie możliwie najlepszego bezpieczeństwa na drogach. Niektóre z przepisów mogą wydawać się absurdalne, jednak zazwyczaj kryje się za nimi głębszy sens. Ważne, aby kierowcy nie tylko znali te zasady, ale również rozumieli ich cel i znaczenie.

SZKOŁA JAZDY WEGA

Zapraszamy do zapisów na kurs prawa jazdy