Jak uzyskać dofinansowanie do prawa jazdy? Podpowiadamy!

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyróżniamy dofinansowania do prawa jazdy?
  • Czy można uzyskać 100% dofinansowanie do kursu prawa jazdy?
  • Czy student może ubiegać się o dofinansowanie do prawa jazdy w Krakowie?

DOFINANSOWANIE DO PRAWA JAZDY KRAKÓW

Czy dofinansowanie do prawa jazdy kat B jest dla wszystkich?

Na początku szybki bilans - 2500 zł to standardowa cena kursu prawa jazdy w 2023 roku. Do tego dochodzą koszty badania lekarskiego (200 zł), koszty egzaminów, ewentualne koszty jazdy dodatkowych, a także wydatki związane z samym wydaniem prawa jazdy (zdjęcia, plakietka). Mawia się, że „samochód to skarbonka”, ale wydatki związane ze zdobyciem prawa jazdy również trzeba mieć naprawdę gruby portfel.
To sprawia, że prawo jazdy to swego rodzaju przywilej dorosłych i pracujących osób.

Uczniowie i studenci rzadko mogą pozwolić sobie na taki wydatek. Jedynym sposobem, na to, by podwyższyć swoje kwalifikacje i zdobyć znaczące uprawnienia jest pożyczka, prezent od rodziny, bądź dofinansowanie. Wiele osób pochodzących z mniej zamożnych rodzin wybiera ten trzeci wariant. Jak uzyskać dofinansowanie do prawa jazdy? Kto może je dostać? Jakie trzeba spełnić warunki? Czytaj dalej, a zaraz wszystkiego się dowiesz!

 

DOFINANSOWANIE DO KURSU PRAWA JAZDY

Jak uzyskać urzędowe dofinansowanie do prawa jazdy?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i znajdujesz się w ewidencji lokalnego Urzędu Pracy, możesz postarać się o dofinansowanie do prawa jazdy celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
Obecnie niemal na każdym stanowisku wymaga się od pracownika uprawnień do kierowania samochodem osobowym. Chęć podjęcia kursu jest więc uargumentowana. Szkolenie urzędowe można podjąć, składając odpowiedni wniosek wraz z listem intencyjnym.

 

 Dofinansowanie do prawa jazdy Kraków z ramienia urzędu

Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie wsparcia z ramienia MUP, PUP, czy WUP, warto postarać się również o oświadczenie o uprawdopodobnieniu zatrudnienia przez przyszłego pracodawcę, u którego znajdziemy zatrudnienie po zdobyciu kwalifikacji i ukończeniu kursu na prawo jazdy kat. B. W takich sytuacjach dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów szkolenia, jednak zależy to bezpośrednio od wysokości funduszy szkoleniowych w danym urzędzie. Przeważnie kwota ta wynosi od 2 tysięcy do nawet 4,5 tysięcy złotych.

 

Dofinansowanie do prawa jazdy kat B od pracodawcy

W drodze do uzyskania dofinansowania do prawa jazdy kat B może pomóc również nasz pracodawca. Jeśli umiejętność kierowania pojazdem może w znaczny sposób przyczynić się do jakości naszej pracy i pozytywnie wpłynąć na rozwój naszej kariery zawodowej, wówczas pracodawca może skierować nas na kurs prawa jazdy kat B w Krakowie w ramach dofinansowania.

Aby uzyskać odpowiednie środki, powinien zawnioskować np. do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To jeden z organów, który finansuje szkolenia zawodowe i wspiera proces kształcenia ustawicznego pracowników. Korzystając ze środków KFS również można skorzystać z opcji 100% refundacji.

 

 

Dofinansowanie do kursu prawa jazdy ze środków Unii Europejskiej

  • Dofinansowanie do prawa jazdy kat B jest również możliwe przy wsparciu unijnym. Pracodawca, który weźmie udział w takim projekcie, może wynieść nawet 5 tysięcy złotych dla pracowników indywidualnych. Aby uzyskać tego typu wsparcie, należy śledzić programy pomocowe realizowane przez lokalne organizacje.

  • Szkolenia na prawo jazdy są również możliwe dla przyszłych przedsiębiorców. W ramach wniosku o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej mogą one bez ubiegać się o dodatkowe środki na kurs prawa jazdy. Wszystko po to, by podwyższyć swoje kompetencje na rynku pracy i zwiększyć szansę na szybki rozwój firmy.

Mieszkańcy Krakowa mają jeszcze jedną możliwość otrzymania dofinansowania na prawo jazdy. Jest nią projekt Kierunek Kariera. Aby uzyskać 85% zwrotu kosztów szkolenia na prawo jazdy kat. B; A lub A2, należy spełnić określone kryteria:

  • status osoby zatrudnionej
  • mieć wykształcenie średnie i zdaną maturę
  • być w przedziale wiekowym 25 - 65 lat.
  • być mieszkańcem Małopolski.

Dofinansowanie do prawa jazdy Kraków

Kierunek Kariera dzieli się również na projekt Kierunek Kariera Zawodowa, który umożliwia uzyskanie dofinansowania do kursu prawa jazdy na kategorię C,D, a także C+E (z uprawieniami do przewozu osób i rzeczy).

PROJEKT DLA OSÓB Z ORZECZENIEM

Dofinansowanie do prawa jazdy Kraków - dla niepełnosprawnych

Na środki z dofinansowania do prawa jazdy kat B mogą liczyć również osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dysfunkcjami ruchu, a także niesłyszący. Projekt dedykowany dla niepełnosprawnych nazywa się Aktywny samorząd. Zainteresowani, którzy chcą wziąć udział w projekcie, muszą nie tylko okazać odpowiednie dokumenty, ale też być w wieku aktywności zawodowej.

Czy student może uzyskać dofinansowanie do prawa jazdy?

Zgodnie z procedurami, studenci studiów dziennych, nie mogą uzyskać dofinansowania do prawa jazdy kat B z Urzędu Pracy, ponieważ status studenta wyklucza możliwość zarejestrowania się w ewidencji.

Jako osoba ucząca się (zaocznie bądź dziennie), studenci mogą jednak pracować na podstawie umowę zlecenia lub umowę o dzieło. W takim wypadku mogą także zostać skierowane na szkolenie przez pracodawcę bądź wziąć udział w projekcie Kierunek Kariera. Nie wyklucza się również skorzystania z dofinansowania w ramach innego programu pomocowego, o ile student będzie spełniał jego kryteria, a status osoby uczącej się nie będzie kolidował z wymaganiami.

 

SZKOŁA JAZDY WEGA

Nasza Szkoła Jazdy WEGA realizuje kursy z dofinansowania na prawo jazdy. Zapraszamy do kontaktu!